SCUD

16.20

Sredstvo za uklanjanje kamenca i cementa sa podova otpornih na kisjeline (keramika, granit i sl.), ne koristiti na mermeru i pvc-u, pH 0 5l, radni rastvor 01:30