Sanitix

72.50

Santix je proivod koji se bazira na osnovi peroctene kisjeline, brzo djeluju i ne proizvodi pjenu. Karakterističan u upotrebi za prehrambenu industriju.
Doziranje 1%, PH<2
25kg