Hemicool BQ

16.80

Deterdžent – dizificijens koji istovremeno pere i vrši dezinfekciju tretiranih površina. Sredstvo trenutno uništava u malim količinama bakterije, dok u većim koncentracijama pravi sterilnom tretiranu povtšinu. Upotrebljava se kao rastvor od 0,3% do 5% u zavisnosti od namjene.
10kg