Hemicool 170

13.20

Sredstvo za čišćenje svih rosfraj uređaja, rosfraj cistjerne, homogenizatori, radnih stolova, jela, itd. Upotrebljava se kao rastvor od 1:1 do 1:3
10kg