FALEST

10.07

Tečno sredstvo za ručno pranje posuđa, sa mirisom limuna, HACCP primjena, pH 7
5l, radni rastvor 01:200