ELCID

27.40

Dezinfekciono sredstvo za pranje protiv kamenca sa baktericidnim i fungicidnim
dejstvom i dezodorišućim i vodoodbijajućim efektom za svakodnevno čišćenje i dezinfekciju svih površina i podova u kupatilu, pH 2
5l, radni rastvor 01:200