AXIS

26.44

Sredstvo za osvježavanje tepiha i mebliranog namještaja, primjenjivo sa ekstrakcionom mašinom, pH 12
5l, radni rastvor 01:3