PODOMIL D

Sredstvo za čišćenje i dezinfekciju podova sa vrlo efikasnim djelovanjem na širok spektar bakterija, velika primjena za bolnice i zdravstvene ustanove, pH 10
1l, radni rastvor 01:20