Kozmetičke maramice – kocka

Kozmetičke maramice – kocka

100% celuloza
dvoslojne
80 komada